Wij nemen ook elk jaar in april deel aan Erfgoeddag, elk jaar is er ander thema dit jaar was het “Zorg”, wij hebben gekozen om een kazuifel kast te laten maken voor het bewaren van de waardevolle kazuifels. Het linkerdoksaal zullen wij inrichten als depot, waar alle materiaal bewaard wordt dat nu op verschillende plaatsen bewaard wordt, dit depot zal een tentoonstelling ruimte worden waar zowel alles van de processie; de klederen, het baldakijn, de flambeewen enz; maar ook de twee antipedes bewaard worden. Volgend jaar tijdens de Erfgoeddag met als thema “ Kiezen” zullen wij de bezoekers uitnodigen om een kijkje te komen nemen. Dat wij dit als kleine Kring mochten verwezelijken is voor ons alleen mogelijk dankzij de inzet van ons bestuur. Dank hiervoor.

nieuwsbrief